Etiket arşivi: IRAK DOSYASI

Alman Ordusu Krt Savalar Eitmek iin Oyuncak Tank Kullanyor.pdf

Reklamlar

IRAK DOSYASI : Irak’ta Şiiler Arasındaki Muhtemel Çatışmalar ve Öngörüler

Irak’ta iiler Arasndaki Muhtemel atmalar ve ngrler.pdf

IRAK DOSYASI : Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Başkanlık Krizi ve Çözüm Önerileri

Irak Krdistan Blgesel Ynetimi’nde Bakanlk Krizi ve zm nerileri.pdf

IRAK DOSYASI : Şeytanın İkizi Uday Hüseyin /// SADDAM’IN TETİKÇİ Sİ

uday%2Bd.jpg


Uday Hüseyin
(1964 2003) Irak’ta devreden diktatör Saddam Hüseyin‘in oğludur. 1964 te Bağdat’ta dünyaya gelen Uday Hüseyin, dünya ve Irak tarihine zalimlik, kişilik bozukluğu, aşırı derecede psikopatlık ve zevk düşkünlüğü olarak geçmiştir.
Uday Hüseyin diktatör ve devlet başkanı olan babasının olanaklarıyla Ülkesi ırak’ı adeta kendi Çiftliği haline getiren aşırı şımarık bir diktatör oğludur.

Babasının devlet Başkanlığı döneminde spor, olimpiyatlar ve çeşitli kuruluşlara başkanlık yapmış, özellikle 1994’te dünya kupasında başarısız olan Irak milli takımı oyuncularına inanılmaz büyük işkenceler uygulayarak adından söz ettirmiştir. (cinsel organlarına elektroşok bağlamak gibi)

Uday Hüseyin iddialara göre Irak’ta en sevilmeyen kişidir. Aşırı kadın düşkünlüğü, araba merakı, piskopatlığı ile nam yapmıştır. Hayatını anlatan Şeytanın İkizi filminde de olduğu gibi genç kızlara tecavüz eden ve sokaklarda beğendiği kızları yakalatıp onlardan faydalanan biri olarak söylenmektedir. İddiaya göre babası gibi o da Kendine benzer dublör kullanma meraklı idi de geçtiğimiz yıllarda buğday Hüseyin‘in duble öldüğünü zamanında kabul etmeyen Irak’lı Bir askerin anıları National Geografic’te belgesel yapılmıştır.

Uday Hüseyin‘in aşırılıkları saymakla bitmez. Oldukça büyük bir araba koleksiyonu olmakla birlikte Star Wars hayranı olan Uday Hüseyin, darkweather karakterinden esinlenerek askerlerin başlıklarını aynı Star Wars ta ki gibi miğfer başlık yaptırmış ve düğünlerde ya da gittiği eğlenceler de kapalı alanlarda bile havaya silah atmasıyla Gülünç duruma düşmüş biridir. Uday Hüseyin kardeşi Kusay gibi aslan beslemiş ve gecelerde Playboyluk yapan bir tip olarak görülmektedir.

bd7f7daf3d0f79bcd4491e7998a65c48.jpg

Saddam‘ın büyük oğlu olan Uday Hüseyin 1996 da başarısız bir suikast girişiminden Kurtulmuş ve bunun sonucunda Topal kalmıştır. Bu nedenle diğer kardeşi kusay’ın yükselişine engelleyememiş ve bunun yüzünden aşırılıklarına devam etmiştir.

1988 de bir toplantı eğlence sırasında babasının Çok yakın bir arkadaşını döverek öldürmüş ve bu olayın üzerine babası tarafından Cenevre’ye Sürgüne yollanmıştır.

Uday Hüseyin Amerika’nın Irak işgali sırasında Belki de tek direnen olmuştur. Çünkü Amerikan askerleri kısa bir sürede Bağdat’a çıkmış Ve Uday Hüseyin ile Kusay, Amerikan askerlerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 8 saat süren çatışmanın ardından ölü olarak ele geçirilmiştir.

1994 lü yıllarda Şiilerin başlattığı bir hapishane ayaklanmasını oldukça kanlı bir şekilde bastırmış, bin kadar Mahkumu öldürdüğü söylenmektedir. Ayrıca Uday’ın haftada bir suikast düzenlediği, beğendiği kadınların yanındaki erkekleri öldürdüğü gibi pek çok hikaye gerçekliği bilinmez Irak’ta hala anlatılmaktadır. Uday’ın aşırı derecede para harcayan bir tip olduğu, kişisel servetinide silah kaçakçılığı sayesinde kazandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca Türkiye’de onunla ilgili Saddam‘ın gelini adında bir kitap yazılmış, Udayın Türkiye’de bir oğlu olduğu iddia edilmektedir.

IRAK DOSYASI : ORGENERAL David H. Petraeus’UN IRAK KONUSUNDA KONGRE’GÖNDERDİĞİ MEKTUP /// 10.11.2007

ORGENERAL General David H. Petraeus’UN IRAK KONUSUNDA KONGREYE’YE GNDERD MEKTUP.pdf

IRAK DOSYASI : KUZEY IRAK’IN STRATEJİK ÖNEMİ

Yazar Mehmet Erkam KILLIOĞLU

Uzunca bir süredir ABD’nin ve İsrail’in Kuzey Iraktaki Kürt grupları eğittiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımaktadır. İlişkilerin gerginleştiği ve tansiyonunun artmaya başladığı Ortadoğu’da İran ve Suriye İsrail’i Kuzey Irak’a yerleşmekle ve bu bölgede üs kurmakla suçlamaktadırlar.1 (İsrail ayrıca İngiliz ve Amerikan Ordusu bünyesinde görev yapan suikast ve avcı timleri kurmakla da suçlanmaktadır.2)

2003 yılından Irak İşgali başladığından bu yana Arap Medyasında Kuzey Irakta İsraillilerin bulunduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Onlara göre bu mevcudiyet ABD – İsrail merkezli Büyük Ortadoğu Projesinin bir gereğidir ve Ortadoğu’da sınırların yeniden çizilmesi girişiminin de açık delilidir.3 Bu plan kapsamında eş zamanlı olarak Ortadoğu ülkelerinde iç huzursuzluk ve kargaşalıkların arttığı görülmektedir. Bu faaliyetlerle amaçlanan Ortadoğu’nun Balkanlaştırılması ve pasifleştirilmesidir.4

Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde dünya siyasetinde yaşanan değişimler ve değişen dengeler sonucunda Kuzey Irak bugünkü Ortadoğu’nun coğrafi merkezi ve bölgenin Gordion Düğümü haline gelmiştir. Burası Ortadoğu’nun mevcut sistemini, devletleri ve toplumlarını tutan bir düğümdür, çünkü merkezi konumundan dolayı her şey burada toplanmaktadır. Bu bölge ayrıca İran’la Suriye’yi, dolayısıyla da Akdeniz’le Basra Körfezini bağlayan en kısa ve kestirme yol, karayolu bağlantısıdır. Bölge ahalisi tüm 20. yüzyıl boyunca İngiltere, ABD, İran ve İsrail tarafından defalarca kullanılmış, işleri ve işlevleri bitince de bir kenara atılmışlardır. Fakat yapılan bu son müdahale bölgenin istikrarını, özellikle de Suriye,

Lübnan, İran ve Türkiyeninkini, ciddi şekilde tehdit altına alacak gelişmeleri de beraberinde getirme ihtimali ve riskini de taşımaktadır.

Buna ek olarak Irak’ın Balkanlaşması Ortadoğu’da Domino Etkisine sebep olabilecek ve yansımaları bölge dışında da şiddetle hissedilebilecektir.

Bu amacını gerçekleştirmek için ABD Iraktaki sosyal ve kültürel ayrımları oluşturma, geliştirme, sonuç olarak da ortaya çıktıktan sonra iyice kışkırtma isteğindedir. Bu sayede işgale olan direniş ve muhalefet azalacak, iç kargaşalık içinde İşgal Güçlerinin varlığı unutulacaktır. Sonuç olarak İşgal Güçlerine olan husumet ülke içindeki farklı gruplara yönelecektir. Bu sayede Suriye veya İran’a saldırırken Irakta yaşanabilecek karşı saldırıların da boyutu azalacak, Lübnan İç Savaşında olduğu gibi herkes birbirini suçlayacak ve birbiri ile savaşacaktır.

Sonuç olarak önce Irak’ın sonra da Ortadoğu’nun Balkanlaşması “Avrasya Koridoru” ve “Yinon Planı6” vb. geliştiren vizyonlar ve planlar çerçevesinde İsrail, Amerikan ve İngiliz çıkarları ile de oldukça uyumludur. Fakat bu planın başarısı sayılan bu trionun mutlak işbirliği ve koordinasyonunu gerektirmektedir. Bu ortak amaçlar, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Orta Asya, yani Büyük Ortadoğu Bölgesinde, yukarıda da değindiğimiz gibi etnik, dini ve kültürel farklılıkları kışkırtarak rejim ve sınır değişiklikleri sağlamaktır.

Bu taktik Rusya, Çin ve Orta Asya’da kullanılmaya çalışılmaktadır. Sonuçta beklenen tüm bu sayılan yerlerde, ama öncelikle Büyük Ortadoğu Bölgesinde, Basra Körfezindeki Emirlikler örneğinde olduğu gibi küçük, güçsüz ve etkisiz, birbiri ile sürekli rekabet halinde olan devletçiklerden oluşan bir Ortadoğu’nun (Başka bir deyişle İslam Coğrafyası) ortaya çıkmasıdır. Bu sağlanınca Yeni Amerikan Yüzyılı (yada İsrail Yüzyılı mı demek lazım?) tam anlamıyla başlamış olacaktır.

1 “Kuzey Irakla sınır olan Suriye ve İran (ikisinin arasındaki kara bağlantısını sağlamaktadır.) İsrail’in bölgede kurduğu üslerin asıl hedefinin kendilerinin olduğunu iddia etmektedirler.” Daha fazla bilgi için bkz. Magdi Abdelhadi : “Israelis Train Kurdish Forces”, BBC , 20 Eylül 2006, internet adresi : http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5364982.stm, indirilme tarihi : 12.11.2006.

2 Bkz. Julian Borger : “Israelis Trains US Assasination Squads in Iraq”, Guardian, 9 Aralık 2003, internet adresi : http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1102940,00.html, indirilme tarihi : 12.11.2006.

3 Bkz. Abdelhadi : a.g.m.

4 Bkz. Mahdi Darius Nazemroaya : Beating the Drums of War, U.S. Trop Build – Up : Army and Marines Authorize Involuntary Conscription, Center for Research on Globalization (CRG), 23 Ağustos 2006, internet adresi :

http://www.globalresearch.ca

5 İran’a yapılacak bir saldırı sonucunda İran’ın Balkanlaşması Orta Asya, Türkiye ve Kafkasların da istikrarsızlığa düşmesi ile sonuçlanabilir.

6 Aslında Büyük Ortadoğu Projesi adı altında çizilen Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme çabası 1980’li yıllarda İsrail Dışişleri Bakanlığında çalışan Oded Yinon’un Yinon Planı adı ile anılan yaklaşımla oldukça örtüşmektedir. İsrail için geliştirilmiş stratejik amaçlar dizisi olan Yinon Planı: Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de İsrail’in söz sahibi olması için daha aktif ve emperyal bir vizyon izlemesi; bu süreçte de kendine potansiyel tehdit olabilecek devletler de dahil tüm tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasını; bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü de ele geçirmesini öngörmektedir.

Planın gerçekleşmesi için aktif bir İsrail – Amerikan ittifakı ve ortak siyasi, iktisadi ve askeri girişimi de olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Daha fazla bilgi için bkz. Oded Yinon (Çeviren ve Derleyen : Israel Shahak) : “The Zionist Plan for the Middle East”, Oded Yinon : A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties, Association of Arab-American University Graduates, Inc. , Special Document No. : 1, Belmont, Massachusetts, 1982 içinde, internet adresi :

http://www.geocities.com/alabasters_archive/zionist_plan.html, indirilme tarihi : 07.02.2007. , Ayrıca bkz. Linda S. Heard : “The Prophecy of Oded Yinon, Is The US Waging Israel’s Wars?” Counterpunch, 25 Nisan 2006, internet adresi : http://www.counterpunch.org/heard04252006.html, indirilme tarihi : 07.02.2007.

Mehmet Erkam KILLIOĞLU

IRAK DOSYASI : BİZE DEMOKRASİ DERSİ VEREN AMERİKA’NIN IRAK KATLİAMINI UNUTMA, UNUTTURMA !!!

İşte özgürleşen Irak’tan kareler

Irak’ta akıttığın kanın haddi hesabı yok.. Kalkıp Türkiye’ye ders veriyorsun.

Irak’ta taş üstüne taş koymadın.. Yüzbinlerce insan öldü.. 2 milyon Iraklı mülteci.. Medeniyetin başkenti Bağdat’ı Berlin duvarı gibi ikiye ayırıyorlar.

İşkence keyfi insan öldürmelerin haddi hesabı yok.. Şimdi kalkıp 90 yıl önceki olayların hesabını soruyorlar.. Üstelik Ermeni lobisinin sözüne bakarak..