KÜRT SORUNU DOSYASI : Mesud Barzani’nin Şaşırtıcı Yalanları !

Türkiye yalan dolu bir Barzani tanıyor…

Yalan dolu bir Barzani…

Mesud Barzani ‘Kürt ulusal özgürlük hareketi’ adlı bir kitap yazdı, hala okunuyor… Bu kitap adı üstünde olduğu gibi Barzani’ye göre Kürt ulusal hareketini anlatıyor.

Ve bu özgürlük hareketinin lideri Barzani gösteriliyor, bugün için değil tarihten beri ulusal lider Barzani!

Peki, doğru mu bu? Kimse yazmadı ki…

Gerçekten son yüzyılda gelişen siyasi Kürtçülüğün lideri Barzani miydi?

Öte yanda bu siyasi hareketi başlatanlar gerçekten Kürt müydü ve amaçları neydi?

Biz bu kitabı satır satır okuduk…

Siyasi Kürtçülüğü ilk başlatanın Cizreli Bedirhan’ın oğulları ve torunları ve de peşi sıra Şemdinli’den Şeyh Seyit Abdulkadir olduğunu biliyoruz… Ve bu kişiliklerin içinde Barzani yok, onun sadece figüran olduğunu da biliyoruz…

Dolayısıyla kitabın daha başında yalan bir Barzani’yle karşılaştık çünkü ona göre ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğü amcası Şeyh Abdusselam Barzani başlatmış, bu yalan!

Peki, Şeyh Abdusselam Barzani ne yapmıştı da Mesud Barani onu yazmış…

Sözde isyan etmiş ama tarihi net değil 1907-1909 arası bir tarihte…

Osmanlı’ya karşı ettiği söylenen isyan ise bir telgraf! Evet, bir telgraf çekip Osmanlı’ya sözüm ona “siyasi Kürtçü” talepler de bulunmuş…

Osmanlı da bunu isyan kabul edip üzerine gitmiş, sonunda yakalamış ve asmış!

Bunun üzerinde durmayacağız çünkü Şeyh Abdusselam kendiliğinden harekete geçmiş değil, onu öne süren Seyit Abdulkadir, onu da öne süren Bedirhanlar…

Diyelim ki bu ilginç isyan 1908’de olmuş ve 1914’te son bulmuş!

1908-1914 arasında Barzan bölgesinde hiçbir siyasi faaliyet yok!

1914-1918 arasında yine yok!

Ve Mesud Barzani bu adına Ulusal hareket dediği işi, İngilizler Musul’u işgal ettikten sonra başlatmış, kendisi söylüyor. Peki, nasıl başlatmış? Molla Mustafa bir İngiliz subayını öldürmüş ve hareket başlamış…

İngiliz subayının öldürüldüğü doğru ama bu cinayet siyasi Kürt Hareketini başlatmış olmak için değil, diğer aşiretlerden kuşkulandıkları için yapılmış bir eylem yani siyasi Kürtçülükle ilgisi yok!

Mesela İngilizler Musul’u işgal ettikten sonra “Kürdistan Yönetimi” kurdu, lideri Şeyh Mahmud Berzenci ve kurduğu Meclis’te Barzaniler yine yok!

Şeyh Mahmud Berzenci, Atatürk tarafından görevlendirilen Kaymakam Şefik Özdemir Bey ve müfrezesi ile İngilizlere karşı direniş başlattı ama bu direnişte de Barzani adı yok!

Mesud Barzani bu kitabını kaleme alırken, Şeyh Mahmud Berzenci hareketini hiç görmemiş, Özdemir Bey’in Süleymaniye bölgesinde başlattığı direnişten de hiç söz etmemiştir.

Mesud Barzani’nin hikayesinde Şeyh Mahmud yoktur, o zorlu çatışmalar yoktur, Özdemir Bey ve müfrezesi yoktur, aşiretlerin büyük direnişi yoktur, kurulan yerel milli meclisler de yoktur.

Ona göre Özdemir Bey ve müfrezesinin, Şeyh Mahmud ve onun liderliğindeki yerel aşiretlerin bu bölgede birlikte yazdığı kahramanlık destanı(1918-1923) hiç yaşanmamıştır.

Yine ona göre Musul ve çevresi direnişlerinde sadece Barzaniler vardır ve bu siyasi direniş ve hareketin liderleri hep Barzanilerden çıkmıştır ancak hepsi yalandır!

Mesud Barzani öylesi yazmıştır ki, tarihi itlaf edişi bir yana, gerçeği tahrif ederken de Barzanilerin iç yüzünü dışa vurduğunun farkına bile varamamıştır. Çünkü kitabında 1919-1931 arasında geçen zaman süreci hiç yoktur, bu süreçte Barzaniler kayıptır!

Mesud Barzani bu süreci yok saymış ve sanki o süreç yaşanmamış gibi Barzanileri 1919’dan almış, bir atlayışla 1932’ye taşımıştır.

En basit mantıkla, ‘bu süreçte Barzaniler ne yapıyordu’ diye bir sorunun akla gelebileceğini de hiç hesaba katmamış, okurların mantık yürütme gücünü de yok saymış…

Ama tarih bu, geçtiği yerde mutlaka bir iz bırakıyor…

Bakınız Mesud Barzani siyasi Kürt hareketini nasıl başlatmış;

’1919’da Şeyh Mahmut Berzenci, İngiliz emperyalizmine karşı direnince, Şeyh Ahmed Barzani onu destekledi. Bundan sonra İngilizler Şeyh Ahmed Barzani’yi yumuşatmak, ya da bedeli ne olursa olsun onu kendi taraflarına çekmenin yollarını aradılar. Bazen tehditler savurdular, bazen de onu aldatmaya çalıştılar. Fakat Şeyh Ahmed tavrını değiştirmeden sürdürdü. Ve hiçbir zaman İngiliz sömürgecilerin karşısında boyun eğmedi. İngilizler 1931’e kadar askeri operasyonlarını durdurdular’ .

Konu işte görülüyor; Barzani’ye göre siyasi ulusal Kürt hareketi 1919’da başlamış ama doğru değil çünkü siyasi Kürtçülük 1908’de başladı.

Yine Barzani’ye göre amcası Şeyh Ahmed bu direnişin sembolü olmuş, o da doğru değil çünkü Şeyh Ahmed sapkının biriydi; kendini peygamber ilan etmiş, camileri kapatmış, ezan okunmasını yasaklamış olan bir sapkın!

Peki, bu Mesud Barzani’nin yazmayı unuttuğu 1919-1931 arasında Barzaniler neredeydi, ne yapıyorlardı?

Yaptığı şuydu; 1920’ye gelindiğinde, İngilizlerin Hakkari’de bir Asur Devleti kurmak için, Ağa Petros liderliğinde yaklaşık 4.000 kişilik bir Nesturi silahlı gücünü kuzeye sürdüklerinde onlara karşı çatışmaya girmişlerdi. Bu da İngilizlere karşı direnmek için değil, topraklarından olmamak içindi. Asıl direnişi, Akra’da, Zibari ve Surçi aşiretleri göstermişti.

Sonrası ise Barzaniler için tam bir utançtı; yüzyıllardır birlikte yaşadığı Türklere karşı İngilizlerle işbirliği yapmış; isyan desteklemiş(1924 Hakkari Nesturi isyanı- 1930 Ağrı Ermeni isyanı), isyan tertiplemiş(1925 Şemdinli isyanı- 1930 Hakkari isyanı) ve karakolumuza saldrımış(1930 Dağlıca Karakolu)…

1924-1930 arasında yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı girişilen olayların hepsinde Barzaniler İngilizlerin yanında yer almıştı, hem de Seyit Abdulkadir’in yeğeni küçük Seyit Taha ile birlikte…

İşte bu yüzden Mesud Barzani 1919-191 arası geçen yılları yazamamıştı, Türk kamuoyunun bu gerçekleri öğrenmesini istememişti. Ne de olsa dedesi Halid-i Nakşibendi büyük halifesiydi, Türkiye’deki siyasetle tarikat bağları vardı…

Siyasi Kürt hareketinde ilk örgütün kurulması, ilk tetiğin çekilmesi, ilk örgütlü silahlı direnişin başlatılması gibi olaylar önemlidir. Bu sayılan İlk’ler bize bu hareketin ‘ne amaçla, nasıl, hangi bölgelerde, kimler tarafından ne yapıldığını ve sonrasında neler yapılabileceğini’ göstermesi açısından büyük önem taşır. Bu bize hem bu hareketin anlaşılmasını kolaylaştırır hem de nasıl bir çözüm üretebileceği konusunda bir ışık tutabilir. Dolayısıyla bu meseleye bu gözle bakıldığında görülecektir ki ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğü başlatan Barzaniler değildir! Kaldı Barzaniler bir Halid-i Nakşi cemaat ailesidir, aşiret bile değildir! Yine kaldı ki Kürt olduğu bile şüphelidir!

Siyasi Kürtçülüğü başlatan Bedirhanlardır, ortağı da Seyit Abdulkadir’dir, sonradan Barzaniler bu kişiliklere yanaşmıştır. Ve Siyasi Kürtçülük ilk olarak Barzan’da değil İstanbul’da başlatılmıştır.

İngilizlere karşı ilk direnişi başlatan yine Barzaniler değil, Şeyh Mahmud Berzenci’dir, o da siyasi Kürtçülük adına değil şahsi çıkarları uğruna bu işi başlatmıştır. Siyasi Kürtçülükte ilk örgütlenmeyi yapan yine Barzaniler değildir, Cizreli Bedirhanlardır.

Dolayısyla Barzanilerin ulusal Kürt hareketini başlattığı da doğru değil, başlı başına bir yalandır.

Türkiye yalan dolu bir Barzani tanıyor… Dolayısıyla, Barzani gerçeğini görmemiz gerekiyor.

Barzanilerin siyasi Kürtçü bir lider olduğunu söyleyen ve tarihte yaşanmış olaylarla bu hareketi birbirine bağlamak çabası içinde olan siyasi Kürtçüler, eğer ki bu hareketi yalanlarla destekleyerek belirli bir etnik kesimi aldatmayı amaçlamışsa, bunun da ortaya çıkarılması gerekiyor.

Barzanilerin peşinde sürüklenen halk da gerçekte neyin peşinden koşmakta olduğunun farkına varması gerekiyor.

Yalanla kurgulu bir siyasi Kürt hareketi bugünkü koşullarda kazanıyor gibi görünse de, temeli zayıf olduğundan bir gün mutlaka çökmesi kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır ancak onlar çökerken masum insanların bu enkazın altında kalmasından korkarız…

Türkiye’de ‘ben Kürt’üm’ diyerek, kendini siyasi Kürtçü tarafta görenler ve bunun siyasetine soyunanlar da bu yalan Barzani’yi kamuoyuna sunuyor, böylece taraftar bulmayı umuyor.

Sonuç olarak, ‘ilk siyasi Kürtçü direniş Barzaniler tarafından başlatılmış ve İngiliz işgaline karşı örgütlü direnişler de Barzanilerin desteği ile açılmış, Şeyh Ahmed Barzani ile sürdürülmüştür’ gibi yakıştırmalar doğru değildir.

İngiliz işgaline karşı ilk direnişi örgütleyen Şeyh Mahmud Berzenci, ardından gelen Özdemir Bey’dir, Barzaniler değildir.

1919’daki Derbend-i Bazyan savaşı, İngilizlere karşı Şeyh Mahmud’un liderliğindeki aşiretlerin savaşıdır. Bunda Barzanilerin bir önemi ve rolü yoktur. Kaldı ki bu savaş, siyasi hedefi olmayan bir savaştır. Yani siyasi Kürtçülük bakımından bir anlamı da yoktur.

Bu noktada, siyasi Kürt hareketini başlatanların Baban, Bedirhan ve Seyit Abdulkadir’in olduğu açıktır.

Peki, kimdi bu Barzaniler? Türk tarihi mutlaka bu soruya bir cevap verecektir…

BİLGETÜRK

Reklamlar

Etiketlendi:, ,

ÖZEL BÜRO ///

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: